Echipa de proiect

Coordonator de grant

Inginer OLTEANU ELENA

Responsabil financiar

Contabil șef VERDEȘ MIOARA

Responsabil pentru realizarea achizițiilor

Economist DUMITRAȘCU CRISTINA

Responsabil asigurarea calității

Inginer SESCIOREANU MARIA

Responsabil monitorizare/control/raportare

Profesor CHIRU RAMONA