EU – TU – NOI

Scopul acestei activități este de a implementa life skills – deprinderi pentru viață și de a susține acțiuni de tip teambuilding.

Activitatea își propune ca rezultate formarea de atitudini pozitive față de propria persoană – cunoaștere și înțelegere de sine, autoafirmare, încredere în forțele proprii, deprinderi alimentare sănătoase, autenticitate, capacitatea de a iubi, a ierta, acceptarea diferențelor, responsabilitățile sociale și deprinderi de interacțiune socială (codul bunelor maniere, gestionarea timpului, cooperare, planificarea carierei), abilități de comunicare eficientă (gestionarea conflictelor, autocontrol, toleranța, exprimarea trăirilor emoționale, depășirea inhibițiilor și blocajelor, exprimare corporală), tehnici eficiente de învățare (memorie, imaginație, concentrarea atenției, creativitate, comparație, asociere logică, analiză, surprinderea semnificațiilor).

Profesor DIN MIHAELA CLAUDIA

Profesor SMARANDACHE VALENTIN


În cadrul celor 8 întâlniri din cadrul activității, elevii au desfășurat activități precum:
  • de cunoaștere: Ghicește cine sunt?, Vânătoarea, Mingea călătoare
  • de cooperare: Să schimbăm locurile, Așezarea împreună, Să ducem mingea
  • energizare: Imităm, Salut internațional, În oglindă

Profesor DIN MIHAELA CLAUDIA

Profesor GLODEANU MIHAELA